Zijn wie je bent

Het allerbelangrijkste: wie ben jij?
Wat is jouw eigenheid, hoe werkt het (wél) voor jou, waar word je blij van?
Onze manier van werken noemen we zelfregieversterkend, uitgaan van eigen kracht, empowerend, herstelgericht of de presentiebenadering.
Al die werkwijzen hebben hetzelfde doel: een context van kansen bieden waarin jij tot je recht kunt komen.