Over ons

Zelfregiecentra zijn organisaties die de volgende kenmerken hebben:

 • ze zijn voor iedereen toegankelijk en in het bijzonder geschikt gemaakt voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid
 • er werken voornamelijk ervaringswerkers / ervaringsdeskundigen
 • activiteiten die er zijn worden door en voor bezoekers bedacht en aangeboden
 • er wordt gewerkt vanuit de visie op zelfregie, eigen kracht, presentie en herstel
 • er worden mogelijkheden geboden op het participatiepalet:
  • het bieden van een vangnet
  • mogelijkheden voor een netwerk
  • betekenisvolle activiteiten
  • tot je recht komen in meerdere rollen
  • persoonlijke groei
  • maatschappelijk herstel


Zelfregiecentra zijn er in allerlei maten en soorten:

Iedere organisatie heeft zijn eigen ‘couleur locale’:
verschillende onderdelen, functies en accenten.

Kenmerkend is wel dat al deze onderdelen binnen een Zelfregiecentrum met elkaar verbonden zijn.
Zo is het voor bezoekers heel vanzelfsprekend om te groeien in ervaring en in rollen.

Hieronder op een rij de verschillende onderdelen en activiteiten die er zoal binnen Zelfregiecentra aanwezig kunnen zijn:

 • Activiteiten door & voor bezoekers
 • Begeleid werk
 • Belangenbehartiging
 • Cursussen/ trainingen
 • Diverse spreekuren
 • Informatie & advies
 • Inloop: luisterend oor, ontmoeting & verbinding
 • Kwartiermaken
 • Mantelzorgondersteuning
 • Meldpunt
 • Onafhankelijke Cliëntondersteuning
 • Ondersteuning cliëntenraden
 • Outreachende activiteiten
 • Preventie
 • Reïntegratie
 • Samenwerking met basis-GGz (GGz-Poh)
 • Samenwerking met specialistische GGz/VZ: ervaringswerkers werken samen met FACT-tea
 • Samenwerking met wijkteams
 • Scholing en opleiding
 • Steunpunt Crisiskaart
 • Thema-bijeenkomsten
 • Training & advies aan derden m.b.t. de gekantelde werkwijze
 • Vangnet
 • Voorlichting
 • Vrijwilligerswerk
 • Zelfhulpgroepen